100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
9 listopada w naszej szkole odbyła się wyjątkowa akademia. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę
11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie nie tylko uczestniczyli w uroczystości, ale przede wszystkim ją współtworzyli. To doskonały sposób, aby wśród dzieci i młodzieży wzbudzić przywiązanie do Ojczyzny i symboli narodowych.
O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, która polegała na wspólnym zaśpiewaniu czterech zwrotek hymnu narodowego.
W związku z tak podniosłą rocznicą, w naszej szkole już od poprzedniego roku szkolnego podjęto wiele inicjatyw dla jej uczczenia. Wszystkie działania związane z „Rokiem dla Niepodległej” wprowadzały uczniów w świat wartości, ucząc jednocześnie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego. Kształtowały także przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń, wzmacniały poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji. Uczyliśmy się pieśni patriotycznych, odwiedzaliśmy miejsca pamięci, w każdej pracowni pojawiły się kąciki patriotyczne, pisaliśmy wiersze i życzenia dla Niepodległej, poznawaliśmy sylwetki znanych Polaków, przygotowywaliśmy prace plastyczne. Wszystkie te działania angażowały uczniów i kształtowały u nich postawy społeczne i obywatelskie.
Święto Odzyskania Niepodległości sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten jest lekcją patriotyzmu i historii. Pamiętajmy o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.