Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

kalend14_15 Propozycje dni wolnych

13.10.2014 (poniedziałek)
10.11.2014 (poniedziałek)
02.01.2015 (piątek)
07.01.2015 (środa)
01.04.2015 (środa)
05.06.2015 (piątek)

W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, odbywają się natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Pracuje świetlica szkolna, wydawane są obiady.

.

 

Comments are closed.