Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018r.

7 stycznia 2019r.

15 – 17 kwietnia 2019r. (egzamin ósmoklasisty)

29 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

 W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, odbywają się natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Pracuje świetlica szkolna, wydawane są obiady.

Comments are closed.