Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

12 listopad 2013
7, 8 styczeń 2014
1 kwiecień 2014
2 maj 2014
20 czerwiec 2014

W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Pracuje świetlica szkolna, wydawane są obiady.

 

Comments are closed.