Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

31 października 2016 r.
18 listopada 2016 r.
22 grudnia 2016 r.
2 maja 2017 r.
1 czerwca 2017 r.
|16 czerwca 2017 r.

 W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, odbywają się natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Pracuje świetlica szkolna, wydawane są obiady.

Comments are closed.