Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

kalend15_16 Propozycje dni wolnych w roku szkolnym 2015/2016

02.11.2015 (poniedziałek)
07.01.2016 (czwartek)
08.01.2016 (piątek)
05.04.2016 (wtorek)
02.05.2016 (poniedziałek)
27.05.2016 (piątek)

W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, odbywają się natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Pracuje świetlica szkolna, wydawane są obiady.

.

 

Comments are closed.