Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

13 października 2017

8 stycznia 2018 r.

9 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

21 czerwca 2018 r.

 W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, odbywają się natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Pracuje świetlica szkolna, wydawane są obiady.

Comments are closed.