Dokumenty szkoły

Rok szkolny 2018/2019

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 4-8

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

 

Rok szkolny 2017/2018

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 

Spis procedur dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w   SP 26

Podstawa prawna

Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów 

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedury reagowania w sytuacji podejrzenia cyberprzemocy oraz nadużywania mediów elektronicznych

 Procedury postępowania w sytuacjach problemowego zachowania ucznia

 

punkt_ziel

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

punkt_ziel

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach 1-3

 

punkt_ziel

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach 4-7

 

punkt_zielStatut szkoły

podreczn15

Rok szkolny 2016/2017

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Regulamin klasy sportowej

Statut szkoły

 


Rok szkolny 2015/2016

punkt_ziel

Regulamin biblioteki szkolnej

 

Załącznik nr 1, Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów klas I-II Szkoły Podstawowej Nr 26  im. St. Staszica w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Załącznik nr 2, Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych  podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych do klas IV – V Szkoły Podstawowej Nr 26  im. St. Staszica w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

punkt_zielWewnątrzszkolny System Oceniania

 

punkt_zielWewnątrzszkolny System Oceniania klas I-III

 

punkt_zielWykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

punkt_zielStatut szkoły

 

punkt_zielProgram wychowawczy

Rok szkolny 2014/2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I – III Wewnątrzszkolny System Oceniania – II etap edukacyjny Statut szkoły

Projekty do konsultacji z rodzicami:

działania wychowawczo – profilaktyczne w klasach I – III- rok szkolny 2014/2015 (projekt)

 działania wychowawczo – profilaktyczne w klasach IV – VI- rok szkolny 2014/2015 (projekt)

punktowy system oceniania zachowania ucznia (projekt)

Prosimy o uwagi i spostrzeżenia (zgłaszane do wychowawców klas) – do dnia 25.09. 2014 r.

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015


 Rok szkolny 2013/2014

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Statut szkoły Kalendarium uroczystości szkolnych w roku 2013/2014 Wewnatrzszkoly system oceniania w klasach I-III – tekst jednolity Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach IV – VI Koncepcja pracy szkoły w latach 2012-2017 Program wychowawczy Harmonogram działań profilaktyczno – wychowawczych skierowanych do uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – III w roku szkolnym 2013/2014 Harmonogram działań profilaktyczno – wychowawczych skierowanych do uczniów klas  IV- VI w roku szkolnym 2013/2014 Szkolny program profilaktyki

Comments are closed.