Dokumenty szkoły

Statut Szkoły

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Regulamin organizacji wycieczek

 

Program Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza

Dzienniczek Wolontariusza SP26

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

Comments are closed.