WSO I-III

Spis treści

Szkolny System Oceniania w klasach 1 – 3

Karta zachowania

Karta samooceny ucznia klasy 1

Karta samooceny ucznia klasy 2

 Karta samooceny ucznia klasy 3

Karta osiągnięć szkolnych ucznia klasy 1

Karta osiągnięć szkolnych ucznia klasy 2

Karta osiągnięć szkolnych ucznia klasy 3

Ankieta ewaluacyjna WSO

Ankiety WSO skierowane do rodziców i uczniów

załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
załącznik 4
 załączniki 5, 6, 7

Comments are closed.