Informacje o projekcie

Projekt

„Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
– Nowoczesna i otwarta”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.

więcej>>

Comments are closed.