Informacje o projekcie „SP26 – nowoczesna i otwarta”

Projekt

„Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
– Nowoczesna i otwarta”

link do informacji na OpenEducation

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.

więcej>>

 

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  O PRZETWARZANIU DANYCH

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I RODZICA /RODZICA ZASTĘPCZEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO

ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU

ZAŚWIADCZENIE O NAUCE W SZKOLE

 

Comments are closed.