Językowa innowacja w naszej szkole…

Celem innowacji „J. angielski w obszarach edukacji wczesnoszkolnej” jest poszukiwanie korelacji międzyprzedmiotowej. Nauczyciel wprowadzając treści nauczania przewidziane w podstawie programowej podczas podstawowych zajęć edukacyjnych, poszukuje okazji do wprowadzenia na drodze spójności elementów nauki języka angielskiego. Tak więc, nauczanie to odbywa się w toku codziennych zajęć: podczas edukacji przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, plastycznej i innych. Innowacja jest kierowana do wszystkich uczniów klasy II c, bez względu na umiejętności oraz szczególne zdolności. Powyższa forma daje również możliwość utrwalania słownictwa, czy struktur gramatycznych, zwiększając częstotliwość kontaktu uczniów z j. angielskim. Wzmacniania także umiejętności uczniów zdolnych i podnosi poziom wiadomości uczniów z trudnościami w nauce. Obcowania z językiem angielskim wielokrotnie podczas całego tygodnia nauki z pewnością przyniesie wymierne efekty.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.