KOMPETENCJE NA SZÓSTKE

„Kompetencje na szóstkę”

 

Uczniowie klasy VIa uczestniczą w programie kształtującym ich kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość). Program rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Udział w zajęciach zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowy i społeczny (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, planowanie i realizacja wspólnego projektu, dzielenie się zadaniami) oraz rozbudza i zaspokaja naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

W ramach programu zrealizowane zostały już dwa scenariusze:

–  Jakie są moje talenty i mocne strony?

W czasie lekcji uczniowie dowiedzieli się, co właściwie można nazwać mocną stroną i poszukiwali jej u siebie. Przeanalizowali historie sławnych osób, aby przekonać się, co – oprócz posiadanego talentu – wpłynęło na sukces, który osiągnęli. Uczniowie poznali podobieństwa i różnice między sobą, szukali odpowiedzi na pytanie: czy każdy z nas musi mieć takie same mocne strony?

–  Dlaczego czasem lepiej w drużynie? 

Podczas lekcji uczniowie stali się członkami drużyn. Celem każdej drużyny było stworzenie projektu maszyny, której jeszcze nie wymyślono, ale której powstanie ułatwiłoby życie wielu ludziom. Następnie, na podstawie projektu, uczniowie zbudowali jej model. Po zakończeniu zadania przyjrzeliśmy się temu, co działo się podczas ich wspólnej pracy i wyłoniliśmy cechy charakterystyczne dla drużyny.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.