Konkursy przedmiotowe 2013/2014

punktor1Podsumowanie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014


TERMINARZ KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Terminy stopnia szkolnego

  1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – 29.11.2013 –  piątek .
  2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – 28. 11.2013 – czwartek.
  3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – 20. 11.2013 – środa.
  4. Wojewódzki Konkurs Matematyczny – 19. 11. 2013 – wtorek.
  5. Wojewódzki Konkurs Historyczny – 25. 11. 2013 – poniedziałek.
  6. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – 21. 11. 2013 – czwartek.
  7. Wojewódzki Konkurs z Plastyki – 27. 11. 2013 – środa.
  8. Wojewódzki Konkurs Informatyczny – 26. 11. 2013 – wtorek.

1. Stopień szkolny odbywa się w szkołach macierzystych. Początek eliminacji konkursowych ustala się na godz. 12.00. 2. Stopień rejonowy i stopień wojewódzki odbywa się zgodnie z informacją o miejscu eliminacji zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Początek eliminacji konkursowych ustala się na godz. 10.00 3. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut. Nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne. 4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

Oto link na stronę Kuratorium Oświaty w Białymstoku, gdzie znajdują się szczegółowe opisy terminów,  regulaminów, zakresy wiadomości i siedziby Komisji Rejonowych i Wojewódzkich w roku szkolnym 2013/2014: http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=10&tabid=3439

This entry was posted in Konkursy przedmiotowe. Bookmark the permalink.

Comments are closed.