MIEJSKI KONKURSU JĘZYKOWO – PLASTYCZNY!

Mateusz Sidorowicz, uczeń kl. 2c uzyskał II miejsce w MIEJSKIM KONKURSIE JĘZYKOWO – PLASTYCZNYM „MIND-MAPS” – „ Fruit and vegetables are good for you” w kategorii dla klas II-III.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy promującej zdrowe odżywianie z zastosowaniem słownictwa z języka angielskiego. Organizatorzy już VI edycji konkursu dokonali wyboru prac najbardziej kreatywnych i poprawnych pod względem językowym. Konkurujących ze sobą było 157 uczestników, a nagrodzonych 25. Prace wykonali uczniowie ze szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych. 28.11.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.