Opłaty za obiady

U W A G A !!!
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. S. Staszica od stycznia 2018r.  wprowadza kartki na obiady dla dzieci.
Termin płatności od 1 do 5 każdego miesiąca.
Dzieci, u których wpłata w tym terminie nie będzie dokonana, nie otrzymają „kartki na obiady”,
co wiąże się tym, że nie będą mogły korzystać z obiadów do dnia dokonania wpłaty.


Odpłatność za obiady w czerwcu 2018 r.

    wynosi: 42,00zł (14dni x 3,00zł)  (od 04.06 – 21.06)

Przed dokonaniem wpłaty proszę upewnić się u intendenta czy nie ma nadpłaty lub zaległości w płatnościach.

Należność prosimy opłacać na konto bankowe szkoły w terminie do 5 czerwca 2018 r.


Uwaga Rodzice!

 Prosimy rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na obiady o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa jest dostępna u intendenta, w kancelarii szkoły oraz u wychowawców.

Dodatkowe informacje dla rodziców:      

Nieobecność dzieci na obiadach winni zgłaszać rodzice u intendenta. Odpisy realizowane są od następnego dnia po dniu zgłoszenia. Wysokość opłaty po odliczeniu absencji należy uzgodnić z intendentem szkoły. Nieopłacenie należności w terminie może uniemożliwić korzystanie z obiadów.

Cena za obiad wynosi: 3,00 zł W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z obiadów należy złożyć pisemną informacje do dyrektora szkoły lub intendenta. Zapisów na obiady dokonują rodzice w terminie do końca miesiąca na miesiąc następny.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać za dożywianie:

Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

79 1240 1154 1111 0010 3577 5952

z dopiskiem: dożywianie za m-c …….. za syna/córkę …………..kl…………….  

This entry was posted in Aktualności, Opłaty za obiady. Bookmark the permalink.

Comments are closed.