Opłaty za obiady


Odpłatność za obiady we wrześniu 2018r.

    wynosi: 77,00zł (22dni x 3,50zł)  (od 06.09. – 05.10.)

Należność prosimy opłacać na konto bankowe szkoły w terminie do 5 września 2018r.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać za dożywianie:

Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

79 1240 1154 1111 0010 3577 5952

z dopiskiem: dożywianie za m-c ………. za syna/córkę ………. kl. ……….

Cena za obiad wynosi: 3,50zł. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z obiadów należy złożyć pisemną informacje do dyrektora szkoły lub intendenta. Zapisów na obiady dokonują rodzice w terminie do końca miesiąca na miesiąc następny.


Uwaga Rodzice!

Prosimy rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na obiady o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa jest dostępna u intendenta, w kancelarii szkoły oraz u wychowawców.

Nieobecność dzieci na obiadach winni zgłaszać rodzice u intendenta. Odpisy realizowane są od następnego dnia po dniu zgłoszenia. Wysokość opłaty po odliczeniu absencji należy uzgodnić z intendentem szkoły. Nieopłacenie należności w terminie może uniemożliwić korzystanie z obiadów.

This entry was posted in Aktualności, Opłaty za obiady. Bookmark the permalink.

Comments are closed.