Opłaty za obiady


Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica od września 2019 zmienia stawkę obiadową.

Cena za obiad od września 2019r. – 4,00 zł

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej rozpocznie się od 09.09.2019

 Termin płatności zgodnie z harmonogramem

HARMONOGRAM wpłat za obiady 2019/2020

Dzieci, u których wpłata w tym terminie nie będzie dokonana, nie będą mogły korzystać
z obiadów do dnia dokonania wpłaty.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać za dożywianie:

Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

79 1240 1154 1111 0010 3577 5952

z dopiskiem: dożywianie za m-c ………. za syna/córkę (imię i nazwisko) ………. kl. ……….

Obiady są wydawane w godz. 1130 – 1345


Uwaga Rodzice!

Prosimy rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na obiady o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa jest dostępna u intendenta, w kancelarii szkoły oraz u wychowawców.

Nieobecność dzieci na obiadach winni zgłaszać rodzice u intendenta. Odpisy realizowane są od następnego dnia po dniu zgłoszenia. Wysokość opłaty po odliczeniu absencji należy uzgodnić z intendentem szkoły. Nieopłacenie należności w terminie może uniemożliwić korzystanie z obiadów.

This entry was posted in Aktualności, Obiady. Bookmark the permalink.

Comments are closed.