Opłaty za obiady


Odpłatność za obiady w czerwcu 2019r. wynosi:

42,00zł

(12 dni x 3,50zł) 

(od 03.06. – 18.06.2019)

Przed opłaceniem proszę upewnić się o wysokości należności u intendenta lub wychowawcy w celu wyeliminowania nadpłat lub niedopłat.

Należność prosimy opłacać na konto bankowe szkoły w terminie do 5 czerwca 2019r.

Informacja dotyczy odpłatności za obiady

 Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na żywienie.

 Termin płatności od 1 do 5 każdego miesiąca.

Dzieci, u których wpłata w tym terminie nie będzie dokonana, nie otrzymają
„kartki na obiady”, co wiąże się tym, że od 05.06.2019 nie będą mogły korzystać z obiadów do dnia dokonania wpłaty.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać za dożywianie:

Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

79 1240 1154 1111 0010 3577 5952

z dopiskiem: dożywianie za m-c ………. za syna/córkę ………. kl. ……….

Cena za obiad wynosi: 3,50zł. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z obiadów należy złożyć pisemną informacje do dyrektora szkoły lub intendenta. Zapisów na obiady dokonują rodzice w terminie do końca miesiąca na miesiąc następny.

Obiady są wydawane w godz. 1130 – 1345


Uwaga Rodzice!

Prosimy rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na obiady o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa jest dostępna u intendenta, w kancelarii szkoły oraz u wychowawców.

Nieobecność dzieci na obiadach winni zgłaszać rodzice u intendenta. Odpisy realizowane są od następnego dnia po dniu zgłoszenia. Wysokość opłaty po odliczeniu absencji należy uzgodnić z intendentem szkoły. Nieopłacenie należności w terminie może uniemożliwić korzystanie z obiadów.

This entry was posted in Aktualności, Obiady. Bookmark the permalink.

Comments are closed.