Organizacje

 

Szkolne Koło Caritas- działa w szkole od 2000r

Zadania:

 •  pełne i stale rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy
 •  organizowanie pomocy na terenie szkoły i poza jej terenem
 • włączanie się w projekty parafialne, regionalne , krajowe i międzynarodowe Caritas diecezjalnej Caritas polskiej

Opiekunowie:
Elżbieta Obukowicz-Charszlak
Edyta Suszko

Członkowie: uczniowie klas IV-VI


 

   

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 • Prowadzi działania w zakresie:
 •  profilaktyki wychowawczej
 • ochrony dzieci przed zagrożeniami
 • rekrutacji dzieci na różne formy wypoczynku wakacyjnego
 • pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji
 • udzielaniu porad rodzicom w zakresie uzyskania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej
 • współdziałania w organizowaniu dożywiania dzieci
 • Opiekun Szkolnego Koła TPD

Genowefa Wąsowicz

 

Comments are closed.