Strona główna

dokumUWAGA RODZICE!
W zakładce Dokumenty szkoły znajdują się projekty do konsultacji:

1. Działania wychowawczo – profilaktyczne w klasach I – III- rok szkolny 2014/2015 (projekt)
2. Działania wychowawczo – profilaktyczne w klasach IV – VI- rok szkolny 2014/2015 (projekt)
3. Punktowy system oceniania zachowania ucznia (projekt)
Prosimy o uwagi i spostrzeżenia (zgłaszane do wychowawców klas) – do dnia 25.09. 2014 r.


rozp142

rozp141

 

1 września, jak co roku, spotkaliśmy się na boisku szkolnym.

Najpierw poczet sztandarowy wniósł sztandar szkoły, następnie głos zabrała pani dyrektor Alicja Kruczkowska.

Po przemówieniu rozeszliśmy się do swoich klas na spotkanie z wychowawczyniami.
Tego dnia nie było jeszcze lekcji, mogliśmy za to spotkać się i poopowiadać o swoich wakacjach.
Pełni sił zabieramy się do pracy. Jutro trzeba będzie posłuchać, co mają nam do powiedzenia nasze budziki.


SZANOWNI PAŃSTWO!

autoZwracamy się z uprzejmą prośbą o nieparkowanie samochodów na chodniku przed szkołą - ma to związek z bezpieczeństwem naszych uczniów i przechodniów.

Dyrekcja

wyprawka1 

Wyprawka pierwszoklasisty w roku szkolnym 2014/2015radarodz

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015Wyprawka szkolna

Zamieszczamy link do strony, na której są informacje na temat „Wyprawki szkolnej”– pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015.  http://www.bialystok.pl/721-szczegoly-aktualnosci/newsid/5121/default.aspx

Wniosek do uzupełnienia dla rodzica ikona_pdf


Informacja o o stypendium szkolnym 2014/2015
znajduje się na stronie:
http://www.bialystok.pl/578-stypendia-szkolne/default.aspx

Zapraszamy do obejrzenia filmu Happy SP26 :)  

podrecznikiWykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
————————————————————————————————————-
siatk       LISTA UCZNIÓW KLASY SPORTOWEJ IV NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NASZA MISJA

Pragniemy zapewnić stałą poprawę poziomu dydaktyki, opieki i wychowania w szkole, „ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem… nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” (Jan Paweł II), a także rozwijać działalność na rzecz szeroko pojętego środowiska lokalnego, w sposób gwarantujący zadowolenie klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług w przyjaznej szkole.

              SZANOWNI RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW

Szkoła Odkrywców Talentów

Comments are closed.