Pamiętamy…

Tak się składa, że Święto Niepodle­głości obchodzimy w listopadzie. Li­stopad, to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątali­śmy groby naszych zmarłych, zanosili­śmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieli­śmy w ten sposób pokazać, że pamięta­my…
Dzisiaj klasa 8a i 8d zapaliła znicze przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego pamiętając o wszystkich, którzy w różnym czasie oddali życie za Ojczyznę i nasze miasto.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.