Pogadanki o bezpieczeństwie

We wrześniu uczniowie klas II i III naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na temat potencjalnych zagrożeń występujących na drodze do szkoły, prowadzonych przez pracownika Policji. Zagadnienie powyższe  okazało się być bardzo ciekawym i bardzo absorbującym uwagę uczniów. Zaproszony gość przypomniał treści już znane im dobrze, wciąż jednak interesujące: rozglądania się przy przejściu dla pieszych, telefonów alarmowych, przyjmowania pozycji bezpiecznej, unikania osób obcych na ulicy, itp. Spotkania miały charakter pragmatyczny a ważne informacje przedstawiono adekwatnie do wieku dzieci. Uczniowie bardzo chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, wykazywali się skupieniem. Dzieci na zakończenie zostały obdarowane odblaskami, które umiejscowione na plecaku bądź nadgarstku czynią je widocznymi na drodze a tym samym bardziej bezpiecznymi.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.