Jeden świat, jedna Europa…

W dniach 05.06.2017- 12.06.2017 pięć nauczycielek z naszej szkoły w ramach realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestniczyły

w job shadowing w szkole Městské gymnázium a Základní škola w Jirkovie w Czechach.

Projekt 

„Jeden świat, jedna Europa – z uchodźcą w szkolnej ławce”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w latach 2016-2017, ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Celem projektu „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce” jest obserwowanie budowania dialogu międzykulturowego między społecznością lokalną a imigrantami czy uchodźcami oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat wielokulturowości i kompetencji międzykulturowych uczniów, którzy jako jedni z pierwszych spotykają się w szkołach z osobami z innych kultur. Współpraca ze szkołami europejskimi przedstawi nam metody współdziałania z uczniami imigrantów i ich rodzinami.

Regulamin rekrutacji

Streszczenie projektu

Plakat 

Przyjrzymy się dobrym praktykom dotyczącym włączania dzieci uchodźczych do systemów edukacyjnych w Czechach i Włoszech.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.