Przetargi

Zapytania ofertowe 2017

ikona_pdfOGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/2017
DOTYCZY: zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie 4 mikroskopów i 1 kamery, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

ikona_pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 01/2017
I. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia 4 mikroskopów i 1 kamery. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Zielona strona mocy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ikona_pdfOGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2/2017
DOTYCZY: zaproszenia do złożenia oferty na dostarczenie, montaż oraz uruchomienie zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, głośników, laptopa, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

ikona_pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 02/2017
I. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu oraz uruchomienia zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, głośników, laptopa. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Zielona strona mocy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zapytania ofertowe 2016

ikona_pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2016

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na remonty w budynku szkolnym, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) na podstawie  art.4 pkt 8.  >>

      ikona_pdfFORMULARZ OFERTOWY  w postępowaniu na: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku


 

Comments are closed.