Samorząd Uczniowski

8 kwietnia 2014 roku
Natalia Kądziela
z klasy VIa
otrzymała tytuł
„WSPANIAŁEJ”
w XIX białostockiej edycji

Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”w kategorii „Ósemeczki”


8 kwietnia 2014 roku
pani Marta Modzelewska

otrzymała podziękowania  za upowszechnianie i wdrażanie
idei społecznego zaangażowania młodzieży przez wolontariat.


Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Comments are closed.