Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Skład Rady SU w klasach IV-VIII

Mały Samorząd w klasach I-III

Imprezy i akcje

 

8 kwietnia 2014 roku Natalia Kądziela z klasy VIa otrzymała tytuł „WSPANIAŁEJ” w XIX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”w kategorii „Ósemeczki”


8 kwietnia 2014 roku pani Marta Modzelewska

otrzymała podziękowania  za upowszechnianie i wdrażanie idei społecznego zaangażowania młodzieży przez wolontariat.


Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Comments are closed.