Mały Samorząd w klasach I – III


 Rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 


 

pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”
11-14 LUTEGO 2014r.

 

OBCHODY W KLASACH 0-III

 BEZPIECZNY INTERNET – WIERSZ (dla klas III)

Uczniów klas III zachęcamy do napisania wiersza o bezpiecznym dostępie dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Wiersze należy dostarczyć do sali 105 do 14 lutego (piątek). Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela-wychowawcy. Wiersze zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

BEZPIECZNY INTERNET – QUIZ (dla klas 0-III)

11 lutego wychowawcy klas 0-III otrzymają dostosowane do każdej grupy wiekowej zestawy pytań. Pytania będą dotyczyły bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Quiz należy przeprowadzić w dniach od 11 do 14 lutego w czasie zajęć z klasą. Wychowawcy decydują czy udział w quizie jest indywidualny, czy uczniowie będą pracować w zespołach. Quiz będzie miał charakter interaktywny. Jeżeli uczniowie nie będą znali odpowiedzi na któreś z pytań, będą mogli skorzystać z informacji umieszczonych na korytarzu 1. piętra naszej szkoły. Wychowawca może wyłonić laureata konkursu/zwycięską drużynę (opcjonalnie).

BEZPIECZNY INTERNET – PRACA PLASTYCZNA (dla klas 0-III)

Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej. Uczniowie przygotowują prace w dniach od 11 do 14 lutego w czasie zajęć z wychowawcą:

  •  klasy 0 – Cyberprzemoc – kolorowanka dostępna: http://pl.sheeplive.eu/downloads/paintings
  •  klasy I i II – Cyberprzemoc – plakaty (praca w grupach),
  •  klasy III – Cyberprzemoc – komiks (indywidualnie, w parach lub w grupach).

Prace należy wykonać po zapoznaniu klasy z tematyką dotyczącą bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz po omówieniu zagadnienia cyberprzemocy. Wychowawcy otrzymają mailowo prezentację pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu 2014”. Na zajęciach można wykorzystać cykl kreskówek pt. „Owce w Sieci” (dostępne w wersji online).

Prace plastyczne ozdobią korytarz 1. piętra naszej szkoły.

Pomocne materiały:

Comments are closed.