Mały Samorząd w klasach I – III


Szkolny konkurs plastyczny dla klas 0-III

 „Moja Szkoła”

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Mały Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza uczniów klas 0-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Szkoła”. Cele konkursu:

 •  pobudzenie inwencji twórczej uczniów
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów
 •  rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej
 •  prezentacja możliwości twórczych uczniów

Zasady udziału w konkursie:

 •  konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-III
 • •prace będą oceniane w następujących kategoriach:
 1.  klasy 0
 2.  klasy I
 3.  klasy II
 4.  klasy III
 • • uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę formatu A4
 • • na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela
 • • technika prac – dowolna: collage, rysunek, grafika, techniki mieszane, malarstwo, z wyjątkiem technik przestrzennych
 • • prace należy dostarczyć do 11 października 2013r. do sali 105

 • • prace oceniać będzie powołana komisja
 • • kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia

w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych, samodzielność wykonania • zwycięskie prace ozdobią wystawkę, przygotowaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Mały Samorząd Uczniowski


 Wyniki konkursu literackiego „Wiersz o wakacjach”, zorganizowanego przez Mały Samorząd


Zapraszamy uczniów klas I-III

do udziału w szkolnym konkursie literackim

pod hasłem

 Wiersz o wakacjach


Mały Samorząd Uczniowski to organ reprezentujący społeczność klas I – III. Bierzemy czynny udział w życiu szkoły. Głównym celem Małego Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III według opracowanego planu. Skład Rady MSU to przewodnicząca i przewodniczący.

 • Działalność MSU obejmuje m.in.:
 • Współudział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych
 • Organizowanie konkursów tematycznych
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Współpraca z SU

Zadania Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • Udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych
 • Współudział w przygotowaniu szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego na wierszyk o jesieni „Idzie jesień z pełnym koszem”
 • Współudział w przygotowaniu szkolnego apelu z okazji Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja
 •  Organizacja Andrzejek, Mikołajek
 • Montaż słowno-muzyczny pod hasłem „W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia”
 • Konkurs plastyczny – „Biało wokół nas”
 • Kultywowanie tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny
 • „Drzwi Otwarte” – uroczystość szkolna
 • Konkurs plastyczny pod hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”
 • Tradycje związane z Wielkanocą – konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną
 • Mały Konkurs Recytatorski
 • Konkurs na najładniejszy zeszyt

Tradycją naszej szkoły jest symboliczne przyjęcie uczniów klas I do społeczności uczniowskiej.

Comments are closed.