„Spójrz Inaczej”

W roku szkolnym 2018/2019 pedagog szkolny Agnieszka Fiedorczuk realizuje program wychowawczo- profilaktyczny „Spójrz Inaczej” dla uczniów klas  V c i V e. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Mają na celu kształtowanie postaw empatii, tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych, a także podniesienie świadomości  i rozumienie przeżywanych uczuć i emocji oraz budowanie własnej wartości. Dziewczęta i chłopcy ćwiczą umiejętność rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie podczas wspólnych scenek i ćwiczeń. Uczniowie chętnie biorą aktywny udział w zajęciach, o czym świadczy między innymi zadawanie wielu pytań. Mówienie otwarcie o swoich problemach i emocjach z nimi związanych, pozwala na lepsze zrozumienie siebie i zrozumienie zachowania innych.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.