Sport 2015/2016

podiumPodsumowanie
XII Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora SP 26

W sobotę 12 marca 2016 roku na sali gimnastycznej odbył się XII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Szkoły. Celem zawodów było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia sobotniego przedpołudnia. Oficjalnego, uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Alicja Kruczkowska, która życzyła wszystkim uczestnikom udanych występów, dobrego humoru oraz wspaniałej zabawy. W zawodach udział wzięło 20 dwuosobowych drużyny  w skład których wchodził uczeń naszej szkoły oraz osoba z nim spokrewniona. W sumie wystartowało 40 zawodników.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody niespodzianki oraz  puchary z rąk pani dyrektor  Alicji Kruczkowskiej.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce                        Czyżyki                          Kamil Ciżewski 4b + Adam Ciżewski (tata)
II miejsce                       Iniemamocni               Adam Kopystecki 5c + Agnieszka Kopystecka (siostra)
III miejsce                 Czarna Hańcza             Kamil Sosnowski 5c + Tomasz Sosnowski (tata)
IV miejsce                  Szybkie Motyle              Konrad Wysocki 5b + Jakub Wysocki (tata)
V miejsce                       Orlęta                            Grzegorz Tereszkiewicz 4c + Tomasz Orłowski
wujek)
VI miejsce                      Szybka Piłka                  Łukasz Kucikowicz 5b + Paweł Kucikowicz (tata)
VII-VIII miejsca             Zawodowcy                   Kamil Chaniewski 3a + Marcin Chaniiewski (tata)

Kuba  i Sylwek               Jakub Zdziarski 4d  + Sylwester Żukowski (tata)

 

pingpongOrganizatorki turnieju:  Anna Kowalska-Aleksiejuk, Jolanta Filipiuk


 


turniej16

XII  RODZINNY TURNIEJ TENISA  STOŁOWEGO
O PUCHAR  DYREKTORA SP 26 

REGULAMIN

I.  Cel zawodów:
Wzbogacenie programu wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w szkole, upowszechnianie konkursu „ Sport dla Wszystkich  ”, integracja środowiska.

II. Organizator:
Organizatorem zawodów jest SP 26 w Białymstoku

  • dyrekcja
  • nauczyciele wf

III. Termin i miejsce:
12 marca 2016 r. (sobota) godzina 9.00, sala gimnastyczna SP 26 w Białymstoku

IV. Reguły ogólne i uczestnictwo:

1. Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej (gra deblowa).
2. O systemie rozgrywek decyduje organizator i jest on uzależniony od ilości
zgłoszonych drużyn.
3. W zawodach uczestniczyć mogą uczniowie naszej szkoły  oraz osoby z nimi spokrewnione (brat, siostra, mama, tata, ciocia, wujek, babcia itd.)
4. Drużyna składa się z 2 osób: ucznia naszej szkoły i osoby z nim spokrewnionej.
5. W razie konieczności losowanie odbędzie się dnia 11.03.2016r. (piątek)
o godz.15.30 na sali gimnastycznej.

V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nauczycieli  wychowania fizycznego do dnia 11.03. 2016r.

VI. Nagrody:
Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy, najlepsze drużyny puchar ufundowany przez dyrektora szkoły, natomiast wszyscy uczestnicy nagrody niespodzianki.

Organizatorzy:
n-le wf: Anna Kowalska – Aleksiejuk, Jolanta Filipiuk

Comments are closed.