„Sprzątanie Świata”

Międzynarodowa kampania Clean Up the World odbywa się co roku na całym świecie w trzeci weekend września. W Polsce uczestniczy w niej wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, członkowie różnorodnych organizacji. Idea akcji polega na zbiorowym sprzątaniu i segregowaniu śmieci, znajdujących się poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Głównym przesłaniem tegorocznej akcji o haśle: „Akcja – Segregacja!” jest wsparcie i propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, która jest szczególnie ważna dla lepszego wykorzystywania zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Celem kampanii jest budowanie świadomości proekologicznej oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska W piątek 21.09.18r. uczniowie naszej szkoły włączyli się do tej szlachetnej inicjatywy. Zadaniem uczniów zarówno pierwszego jak i drugiego etapu edukacyjnego było wysprzątać teren w sąsiedztwie szkoły. Każda klasa zadbała o wyznaczony odcinek.

Uczniowie wraz z wychowawcami zaopatrzeni w foliowe rękawiczki oraz worki do segregacji śmieci, ruszyli do akcji. W ten sposób już od najmłodszych lat uczą się szanowania środowiska. Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  za  zaangażowanie i czynny  udział w  akcji.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.