Występ wokalny

Nasi uczniowie często po zajęciach lekcyjnych, angażują się w różnorodne inicjatywy związane z rozwijaniem ich zainteresowań i pasji. Do takich osób należy również Małgorzata Laskowska z kl. 2 c, która 29.05.19 wystąpiła w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie „Droga”. Spotkanie było forma uczczenia Dnia Matki i Dnia Dziecka, które często obchodzi się razem w tradycji wielu instytucji, czy rodzin. Gosia wykonała trudny wokalnie utwór „Szukając szczęścia” Kamila Bednarka. Uczennica świetnie opanowała tekst oraz zwalczyła tremę.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.