Zajęcia pozalekcyjne

punktor1Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

 

Rok szkolny 2017/2018

punktor1Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 

Rok szkolny 2016/2017

punktor1Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

 

punktor1Koła zainteresowań w klasach I- III w roku szkolnym 2016/2017

 

punktor1Koła zainteresowań w klasach IV- VI w roku szkolnym 2016/2017

 

Rok szkolny 2015/2016

 

punktor1Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

 

punktor1Koła zainteresowań w klasach I- III w roku szkolnym 2015/2016

 

punktor1Koła zainteresowań w klasach IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

 


Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 26 w roku szkolnym 2014/2015

 


punkt_zielZajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Zajęcia socjoterapeutyczne,  Zajęcia logopedycznegimnastyka korekcyjna   Koła zainteresowań klasy I-IIpunkt_zielI   punkt_zielKoła zainteresowań klasy IV-VI


Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej nr 26

w roku szkolnym 2013/2014


Uczestniczymy w projektach finansowanych z POKL

Zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku w roku szkolnym 2013/2014

 

Comments are closed.